Pilori #1 : Harshlove / Francoise Pagan / Monsieur Crane + DJ's

Le Klub / 7 mai 2018

Event Facebook
HARSHLOVE
(Acid/Noise/EBM – Bordeaux – Turc Mecanique / Teenage Menopause)
BANDCAMP
FRANCOISE PAGAN
(Dance/Techno/New Beat – Nantes – Maison Acid)
BANDCAMP
MONSIEUR CRANE
(Cold nihiliste - Bordeaux – Le Turc Mecanique)
BANDCAMP
DJ Sets

MOYŌ dj (techno yiddish)
OKO DJ (fake nails & satanic beats)